ספריה

ספריה בסלון לכל בני המשפחה

בין הדברים החשובים בסלון..

הספריה נבנתה ממוטות ברזל על רקע משרביות שמלוות את המדרגות
מאפשרת לספרים ולספריה להיות חלק מהזרימה וההרמוניה של הבית